Kredi Bilgilendirme Platformu

 
İşletme Kredisi
  Krediden Yararlanabilecekler;
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.
  Kredinin Kullandırılışı;
Esnaf-Sanatkarların hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması inin kullandırılır.
  Kredi Teminatı;
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.
  Kredi Limiti : 35.000 TL-100.000 TL(Kooperatif Rik Durumuna Göre)
  Kredi Vadesi : 1-4 yıl
  Kredi Faiz Oranı : Vadesi 1 Yılı Aşmayan Kredilerde % 5, Vadesi 1 Yılı aşan kredilerde %6

Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi
  Krediden Yararlanabilecekler;
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.
  Kredinin Kullandırılışı;
Esnaf-Sanatkarların hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması için kullandırılır.
  Kredi Teminatı;
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.
  Kredi Limiti : 35.000 TL-100.000 TL(Kooperatif Rik Durumuna Göre)
  Kredi Vadesi : 12-24 ay
  Kredi Faiz Oranı : Vadesi 1 Yılı Aşmayan Kredilerde % 5, Vadesi 1 Yılı aşan kredilerde %6